Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Welke kinderen/jongeren


De kinderen/jongeren die bij BBBSAm aangemeld kunnen worden wonen in Amsterdam, zijn tussen de 5 en 18 jaar en leven in een kwetsbare en/of risicovolle situatie. Zij komen veelal uit eenoudergezinnen, die leven op of onder de armoedegrens.
Indicaties van (beginnend) probleemgedrag kunnen aanwezig zijn. BBBSAm richt zich hierbij op zichtbare gedragingen en niet op de analyse van onderliggende problemen. Voorbeelden van kinderen en jongeren die tot de doelgroep van BBBSAm horen zijn kinderen/jongeren met:

 • laag gevoel van eigenwaarde
 • behoefte aan informele ondersteuning anders dan of naast professionele hulpverlening
 • problemen op school/schoolverzuim; zij willen gemotiveerd en gestimuleerd worden om dit tegen te gaan c.q. hanteerbaar te maken
 • ruzie of omgangsproblemen met ouder(s); zij willen soms hun verhaal hierover ergens anders kwijt 
 • het niet kunnen omgaan met vrije tijd; zij zijn op zoek naar een actieve en leuke vrije tijdsbesteding
 • weinig tot geen sociale contacten; een sociaal netwerk willen opbouwen
 • problemen in omgang met anderen; daar anders mee willen leren omgaan
 • detentie van (een van de) ouders
 • problemen op het gebied van pesten (zowel pesten als gepest worden)
 • langdurige ziekte van een gezinslid
 • een taalachterstand

Contra-indicaties

Een aantal kinderen en jongeren komt niet in aanmerking voor een match. De problemen die zulke kinderen en jongeren hebben, zijn dan van dusdanige aard dat zij buiten de competentie van de vrijwilliger/mentor vallen om daar op een verantwoorde manier mee om te kunnen gaan.

De contra-indicaties op grond waarvan BBBSAm een kind of jongere niet opneemt, zijn de volgende:
 • Alcohol of drugs problematiek
 • Zwaar crimineel gedrag
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats
 • Geestelijke/lichamelijke beperking
 • Psychiatrische problematiek
 • PDD-NOS
 Wilt u een kind/jongere aanmelden, klik hier.