Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Waarom geven


In Amsterdam wonen 31.000 kinderen/jongeren in eenoudergezinnen, die leven op of onder de armoedegrens. Door te doneren aan onze organisatie, sluit u zich aan bij onze missie kinderen in Amsterdam met behulp van vrijwilligers positief te benaderen en te stimuleren. Iedere dag wordt er met veel overgave gewerkt om de perspectieven van deze kinderen te veranderen en hen de mogelijkheid te geven mooie dingen in het leven te bereiken.

Het is bewezen dat onze mentorprogramma’s levens van kinderen/jongeren op positieve wijze veranderen. We verzamelen en analyseren gegevens in een volgsysteem waaruit dit blijkt.

Uw financiële ondersteuning aan BBBS Amsterdam maakt het o.a. de mogelijk:

  • dat iedere vrijwilliger, kind en de familie van het kind onvoorwaardelijke ondersteuning en supervisie ontvangt, om er zodoende voor te zorgen dat elke matchrelatie veilig, leuk en waardevol is
  • nieuwe Big Brothers en Big Sisters te werven
  • in de kosten van de Verklaring Omtrent Gedrag van alle vrijwilligers te voorzien
  • culturele en sociale activiteiten te organiseren, om zodoende de horizon van de kinderen te verbreden, hun kansen te vergroten en hun levens te verrijken
Word donateur en zorg ervoor dat ieder kind de kans krijgt om iets moois in het leven te bereiken!
Klik hier om een donatie te doen