Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Informatie voor verwijzer(s)


Kinderen/jongeren kunnen door o.a. hulpverleningsinstanties, (school)maatschappelijk werk, leerkrachten, politie, buurthuizen en artsen bij ons worden aangemeld. Uiteraard in samenspraak en met de instemming van de ouder(s).
Indien u als verwijzer een kind/jongere bij ons aanmeldt, verzoeken wij om de volgende medewerking:

  • BBBSAm vraagt volledige achtergrondinformatie over het kind/de jongere en het gezin, c.q. leefsituatie
  • BBBSAm vraagt een toelichting op de aanmelding, zonodig het dossier
  • BBBSAm wil op de hoogte gesteld worden van veranderingen(op school) c.q. in het hulpverleningstraject (indien hiervan sprake is)
  • er is contact tussen u en BBBSAm indien daarvoor een reden is
Indien dat nodig wordt geacht dient u ook bij de intake van ouder(s) en kind/jongere aanwezig te zijn.


Meld hier een kind/jongere aan


Lees hier welke kinderen/jongeren er bij BBBS aangemeld kunnen worden.
Lees hier voor het privacyreglement.