Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Privacyreglement


Big Brothers Big Sisters Amsterdam volgt ten aanzien van uw privacy de volgende richtlijnen voor donateurs, vrijwilligers, gezinnen en bezoekers (van de website). BBBSAm handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het waarborgen van de privacy van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk. 
We verzamelen en gebruiken informatie om met u te communiceren over onze programma’s, dienstverlening en evenementen en leggen uw gegevens vast in een bestand. We gebruiken de website ook voor de aanmelding van kinderen/jongeren en vrijwilligers.
Big Brothers Big Sisters gebruikt alleen uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

We verzamelen en bewaren alleen informatie waarvan u op de hoogte bent of waar u ons vrijwillig van voorzien heeft. We kunnen bv. uw naam, mailadres, telefoonnummer of emailadres aan onze mailinglijst toevoegen, om u eventueel van nieuwe informatie over evenementen of onze dienstverlening te voorzien, of om u in te schrijven voor een van onze programma’s.

Onze website voorziet in links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze andere sites. We raden u aan om de privacy richtlijnen van iedere site te bekijken.


Na officiële aanmelding van vrijwilliger/kind/jongere


Informatie die na aanmelding bijgehouden of opgeborgen is in de dossiers zal door de organisatie aan niemand openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de betrokken persoon, behalve in de volgende gevallen:

  • Als de veiligheid van het kind in gevaar komt door het onthouden van de informatie. Daarin meegenomen verdenking van verwaarlozing van het kind, mishandeling of misbruik van een kind. De betreffende autoriteiten zullen indien noodzakelijk door BBBSAm geïnformeerd worden, wat kan leiden tot bekendmaking van vertrouwelijke informatie zonder schriftelijke toestemming.
  • Als de Big Brother of Big Sister gedagvaard wordt.
  • Als de wet het vereist.

Indien vertrouwelijke informatie door derden gevraagd wordt vanwege voogdij, of voor ieder ander geval dan een justitieel verzoek anders dan een zaak ter ”bescherming van het kind” zal BBBSAm de informatie alleen beschikbaar stellen indien daarvoor een gerechtelijk bevel ligt.

Vrijwilligers/ Bigs mogen vertrouwelijke informatie, w.o. de methodiek van de organisatie en van de binnen de organisatie betrokken personen, waaronder ouders/verzorgers, kinderen niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden, financieel of welke andere wijze dan ook. De vrijwilligers/Bigs gaan hiermee schriftelijk akkoord.
  • Geen informatie zal gegeven worden aan personen of instellingen/organisaties buiten BBBSAm over ouders/verzorgers, kinderen of mentoren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBBSAm en de betrokkene.
  • Alle informatie wordt opgeborgen in afgesloten bureaukasten; de informatie op de computer wordt voorzien van een password en is te allen tijde vertrouwelijk.
 Dossiers zijn alleen toegankelijk voor de matchcoördinator, de directeur en in noodzakelijke gevallen voor de overige medewerkers na toestemming van de directeur.


Copyright

Voor het overnemen van de inhoud en gebruik van de grafische vormgeving incl. de logo’s , op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Big Brothers Big Sisters. BBBS is een geregistreerd handelsmerk.

Indien u nog vragen heeft over het Privacyreglement van Big Brothers Big Sisters dan kunt u een e-mail sturen naar info@bbbsamsterdam.nl