Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Onderzoek

EEN GROTE IMPACT

Iedere keer als wij bij Big Brothers Big Sisters een kind aan een rolmodel koppelen, begint er iets moois: een 1-op-1 relatie, met als basis vertrouwen en vriendschap, die kan uitgroeien tot een toekomst met ongekende mogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat aangetoond.

Het Amerikaanse onderzoek

Alle BBBS organisaties in de wereld houden zich aan de methoden en technieken die voorgeschreven zijn door BBBS International. Daardoor kunnen zij ook bogen op de resultaten uit het onderzoek, want de resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn immers behaald met de BBBS methodiek.

Een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Amerika, Public/Private ventures, bestudeerde meer dan 950 jongens en meisjes van 8 Big Brothers Big Sisters organisaties. Deze studie, gedaan in 1994 en 1995, wordt beschouwd als maatgevend voor mentoring in het algemeen en voor het Big Brothers Big Sisters community-based programma in het bijzonder.
Ongeveer de helft van deze jongens en meisjes werd willekeurig gekozen om met een vrijwilliger – een Big Brother of Big Sister- gematched te worden, de overige kinderen kwamen op de wachtlijst. De gematchte kinderen ontmoetten hun Big Brother of Big Sister minimaal drie keer per maand gedurende ongeveer een jaar.

Onderzoekers bestudeerden de gematchte en niet gematchte kinderen en hun ouders, op twee momenten: op het moment van aanmelding bij Big Brothers Big Sisters en vervolgens 18 maanden later.

Resultaten

In vergelijking met de kinderen die niet aan het BBBS programma deelnamen, concludeerden de onderzoekers bij de kinderen die 18 maanden gekoppeld waren geweest en intensief tijd hadden doorgebracht met hun Big, o.a. de volgende feiten.
Bij:

52% was het onwaarschijnlijk dat zij voortijdig school zouden verlaten
46% was het onwaarschijnlijk dat zij drugs zouden gaan gebruiken
37% was het onwaarschijnlijk dat zij zouden spijbelen
33% was het onwaarschijnlijk dat zij agressief gedrag zouden vertonen
27% was het onwaarschijnlijk dat zij alcohol zouden gaan drinken

De onderzoekers concludeerden ook dat de kinderen/jongeren, de Littles, meer vertrouwen hadden in hun schoolwerk en dat er een hechtere band onstond in het gezin.

“ These dramatic findings are very good news, particularly at a time when many people contend that ‘nothing works’ in reaching teenagers,” said Gary Walker, then-President of Public/Private Ventures. “This program suggests a strategy the country can build on to make a difference, especially for youth in single-parent families.”

De Big Brothers Big Sisters match

Onze 1-op-1 matches zijn de drijvende kracht om een verschil te maken en resultaat teweeg te brengen bij een kind/jongere. Een Big Brothers Big Sisters match wordt zorgvuldig begeleid en moet voldoen aan strikte regels. BBBS streeft er naar veilige matches te maken die passen bij de behoeften van het kind/jongere, maar ook om matches te maken die uitgroeien tot een vriendschap die een leven lang standhoudt.

Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.

We voorzien in onvoorwaardelijke ondersteuning en supervisie van de vrijwilliger/mentor, het kind/de jongere en zijn/haar familie. Wij bieden trainingen en geven advies om ervoor te zorgen dat de match voor iedereen die hierbij betrokken is, werkt. Onze organisatie ontvangt weer training en advies van Big Brothers Big Sisters International.
Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de kans op een succesvolle BBBS mentorrelatie optimaal gerealiseerd wordt.

Het onderzoek constateerde dat BBBS matches meer tijd met elkaar doorbrengen en ook langer gematched blijven dan andere mentorprogramma’s die door Public/Private Ventures bestudeerd waren.

“In mentoring programs without this infrastructure, we have found that relationships evaporate too soon for effects to be possible,” said Walker.

De Impact

Volgens het onderzoek blijken de programma’s van BBBS zich minder te focussen op de specifieke problemen die zich voordeden, maar meer op de basisbehoeften van een kind/jongere.

De Bigs en Littles van de matches die bestudeerd zijn deden dagelijkse dingen: ze gingen uit eten, sporten, naar een (sport)wedstrijd kijken, naar de film, naar een museum of ze gingen gewoon even niks doen en met elkaar kletsen.

Maar wat er echt toe deed bij de kinderen/jongeren, waren niet de activiteiten, maar het hebben van een zorgzame en betrokken volwassene, een vriend, in hun leven. Zij hadden namelijk iemand die ze konden vertrouwen en waar ze tegen op konden kijken. De kinderen/jongeren op hun beurt presteerden beter op school en gedroegen zich thuis prettiger.

Ook bleek, dat op de momenten dat bepaalde keuzes de koers van hun leven konden veranderen, de Littles zich afzijdig hielden van geweld en alcohol,-en/of drugsgebruik.

"When Little Brothers and Little Sisters feel good about themselves," said Karen J. Mathis, former President and CEO of Big Brothers Big Sisters of America’s "they can positively impact their friends and families, their schools, and their communities. And as this important study has shown, these young people believe in themselves because a Big Brother or Big Sister believed in them.”