Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

Kind/jongere


Kinderen en jongeren komen in aanmerking voor deelname aan BBBSAm als zij voor hun functioneren behoefte hebben aan een vrijwilliger, een mentor, een Big Brother of Big Sister die hen kan ondersteunen in het bespreken en aanpakken van alledaagse problemen, die hen de extra aandacht geeft die zij nodig hebben en die met hen die leuke en positieve dingen doet, die zij van huis uit soms niet -voldoende- kunnen meekrijgen.
Bent u geïnteresseerd om een kind/jongere aan te melden en wilt u graag meer weten, klik hier.

De toekomst van een kind/jongere gaat vaak gepaard met het hebben van een krachtig en juist rolmodel. Big Brothers Big Sisters is de plek om die 1-op-1 relatie te starten.
BBBS is een mentororganisatie die meer dan 100 jaar bestaat en die de werkwijze, zo blijkt uit herhaald onderzoek, op het hoogste niveau toepast. Vele matchrelaties hebben ervoor gezorgd dat de levens van honderdduizenden kinderen wereldwijd zijn veranderd.

Onderzoek naar Big Brothers Big Sisters heeft uitgewezen dat kinderen gematched met een Big Brother of Big Sister:

  • Meer zelfvertrouwen krijgen
  • Beter in staat zijn zich afzijdig te houden van drugs en alcohol
  • Beter presteren op school
  • Beter kunnen opschieten met familie en vrienden
  • Zich beter voelen over zichzelf
  • Zelfredzamer zijn
  • Meer sociale vaardigheden ontwikkelen
Lees verder....


Samenwerking met ouder(s)/verzorger(s)/verwijzer(s)


Wanneer het aankomt op de toekomst van kinderen/jongeren en het welbevinden van onze gemeenschap, moeten we het samen doen. Het spreekt daarom vanzelf dat we u, ouder/verzorger en verwijzer, nodig hebben bij het verloop van het traject.

Lees hier over hoe u als ouder(s)/verzorger(s) kunt helpen
Lees hier over hoe u als verwijzer kunt helpen


Veiligheid van het kind

De veiligheid van het kind/jongere staat bij BBBS hoog in het vaandel. Big Brothers Big Sisters doet een grondige screening bij elke vrijwilliger, hij/zij dient een Verklaring omtrent Gedrag aan te vragen en er wordt een referentiecheck gedaan. Elke matchrelatie wordt nauwlettend gevolgd en ondersteund door de professioneel getrainde matchcoördinator. Lees verder..

Wilt u een kind/jongere aanmelden, klik hier.