Aanmelden kind

Nieuws Het begin van een bijzondere vriendschap!
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Over ons

Nieuws Wat doet Big Brothers Big Sisters Amsterdam?
Lees verder
Wordt donateur

ANBI

Big Brothers Big Sisters Amsterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSAm fiscaal aftrekbaar is. 

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 851969409
KvK nummer:
56082444

Bankrekeningnummer: NL57 RABO 0171960629

Contactgegevens:
Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Bezoekadres: Strawinskylaan 619, WTC Amsterdam, Toren A, 6de verdieping,
                      1077 XX Amsterdam
Postadres: Landzichtlaan 26, 2101 ZH Heemstede
Tel: 020 2601355
Email: info@bbbsamsterdam.nl

Doelstelling:
Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn.
De Stichting tracht het doel ondermeer te realiseren door: het inzetten van vrijwilligers ten dienste van kinderen en jongeren. Deze vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid in staat een positieve bijdrage te leveren aan de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de stichting is samengesteld uit 3 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.
Voorzitter: Mevr. P.M.S. van Noort
Secretaris: Dhr. E. Kuiper
Penningmeester: Dhr. W. Dubois

Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Medewerkers worden uitbetaald conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Financiele verantwoording 2016, klik hier
Jaarverslag 2016, klik hier

Financiele verantwoording 2017klik hier
Jaarverslag 2017, klik hier